Purcari Wineries GroupPurcari Wineries Group


Purcari este unul dintre cei mai importanți producători de vin din Romania, Moldova si ECE, deținând un portofoliu de patru branduri principale: Purcari, Bostavan, Crama Ceptura și Bardar. Propunerea de valoare a Purcari se bazează pe trei piloni principali, care, de-a lungul anilor, au contribuit la performanțele operaționale solide și la rezultatele Grupului: (1) filozofia centrată pe consumator, cu un portofoliu de branduri puternice și marketing inovator, (2) o platformă solidă de vânzări și distribuție în ECE și (3) facilități de producție excelente, moderne și eficiente, cu 1.060 ha de viță-de-vie de primă clasă în România (Ceptura, Dealu Mare) și Moldova (Purcari, Etulia, Onești). Compania a fost înființată de către domnul Victor Bostan, un oenolog și antreprenor de succes în industria vinului, printr-o serie de achiziții ale unor active cu potențial ridicat, dar prost gestionate, în anii 2000.

Portofoliul grupului, poziționarea și segmentele țintă:

  • Purcari (“Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Din 1827”), premium și super premium
  • Crama Ceptura (“14 zile mai mult soare”), mainstream și premium
  • Bostavan (“Gustă. Iubește”), raport bun calitate-preț
  • Bardar (“Doar struguri, stejar și răbdare”), brandy premium

 

Pe langa fondatorul Victor Bostan, grupul Purcari ii are ca si actionari pe fondul de investii private equity Horizon Capital si Corporatia Financiara Internationala (IFC), parte a grupului Bancii Mondiale.

English

 

Purcari is a leading wine producer in Romania, Moldova and CEE, operating a portfolio of four main brands: Purcari, Bostavan, Crama Ceptura and Bardar. Purcari’s value proposition is based on three main pillars, which, over the years, have contributed to the strong operating performance and track-record of the Group: (1) consumer-centered philosophy with strong brand portfolio and innovative marketing, (2) strong sales and distribution platform across CEE, and (3) excellent modern and cost-efficient production facilities with 1,060 ha of prime vineyards in Romania (Ceptura, Dealu Mare) and Moldova (Purcari, Etulia, Onesti). The Company was founded by Mr. Victor Bostan, a successful wine entrepreneur and oenologist by training, via a series of acquisitions of high potential, yet under-managed assets, during the 2000’s.

The group’s portfolio, positioning and target segments:

  • Purcari (“True values don’t change in time. Since 1827”), premium, super premium
  • Crama Ceptura (“14 extra days of sunshine”), mainstream and premium
  • Bostavan (“Taste it. Love it”), value for money
  • Bardar (“Only grape, oak and patience”), premium brandy

In addition to the Founder, Victor Bostan, the group is backed by Horizon Capital and International Finance Corporation (IFC), member of the World Bank Group.