Proiecte SpecialeSpecial Projects


Freedom Blend

Purcari Freedom Blend este expresia spiritului liber. Un cupaj curajos, plin de caracter, din trei soiuri de struguri autohtoni regiunii: Rară Neagră (Moldova), Bastardo (Ucraina) și Saperavi (Georgia).

Vinohora

Colecţia Vinohora - o ediţie limitată a vinurilor Purcari în care se întâlnesc soiuri autohtone din Moldova și soiuri clasice internaţionale.

Maluri de Prut

Pe langă aspectul vinicol, “Maluri de Prut” este un manifest pentru o mai mare apropiere între oameni, într-o lume care e tot mai mult dominată de înstrăinare, conflicte și polarizare.

Eminescu Global

Am adus omagiu operei poetului, care ar trebui să bucure nu doar vorbitorii de română. Astfel, am compilat aici cele mai frumoase traduceri ale poeziilor eminesciene. Pentru că Eminescu este al tuturor.

Winedrone

La 1 aprilie 2016 echipa de la Purcari și-a imaginat un serviciu nou de livrare a vinurilor - Winedrone.

English

Freedom Blend

The expression of the free spirit, a courageous blend, full of character, from three indigenous grape varieties: Rara Neagră (Republic of Moldova), Bastardo (Ukraine) and Saperavi (Georgia).

Vinohora

Vinohora Collection – a limited edition of Purcari wines, meets the indigenous varieties of Moldova and international classic varieties.

Maluri de Prut

"Maluri the Prut" is a manifest for greater proximity between people, in a world that is increasingly dominated by alienation, conflict and polarization.

Eminescu Global

We paid tribute to poet’s works, which we believe should not be confined to Romanian speakers alone. Thus, we compiled here the most beautiful translations of Eminescu’s poems. Because Eminescu belongs to all of us.

Winedrone

On April 1, 2016 Purcari team imagined a new wine delivery service - Winedrone.