Istoria Vinăriei PurcariThe History of the Purcari Winery


Începuturile

La sfârșitul secolului al XII-lea, viticultura apare ca îndeletnicire economică de bază, aflată sub protecția statului în Valahia și Moldova, cnezate pe teritoriul vechii Dacii. Ulterior, se va descoperi că, deși toate aceste teritorii sunt prielnice pentru viticultură, există, totuși, un șir de regiuni, unde se produce un vin cu totul special. Anume un astfel de loc este satul Purcari, podgoriile căruia se aflau pe atunci în proprietatea Mănăstirii Afon-Zograf.

Istoria Purcari începe în secolul XVIII, când coloniștii francezi au luat în arendă pământurile de la Mănăstirea Afon-Zograf, obligându-se să mențină podgoriile în bună ordine și să fie plătită desetina din venituri și roadă. Francezi fiind, au intuit că terroir-ul este unul special, asemănător renumitei regiuni Bordeaux.

Doar decenii mai târziu s-a confirmat faptul că podgoriile Purcari sunt, într-adevăr, amplasate la aceeași latitudine ca celebra zonă vinicolă din Franța, iar solul bogat în rubidiu conferă vinurilor o culoare purpurie intensă, specifică și vinurilor bordoleze. Proprietarii au început să producă vinuri roșii care, în scurt timp, au căpătat faima unor vinuri excepționale, cu buchet intens şi complex.

 Înființarea

În anul 1827, Țarul Nicolae I al Rusiei emite un Decret Special, în urma căruia la Purcari este înființată prima gospodărie vinicolă specializată din Basarabia. Aceasta a fost numită în cinstea unuia dintre fondatorii de origine germană, Harmizone. De atunci proprietari ai Vinăriei Purcari au fost boierii moldoveni Dăncilă și Clot, dar şi germani, ruși și francezi. Deja în 1847, în cadrul Iarmarocului Agricol Basarabean, vinul de Purcari obține prima sa medalie de aur.

În 1878 vinăria sărbătorește adevăratul triumf la Expoziția Mondială de la Paris, când în cadrul unei degustări închise, experţii francezi au fost impresionaţi de un vin sec, de culoare intens- rubinie, fiind siguri că este un vin de Bordeaux. Mare însă le-a fost mirarea să afle că vinul își are originile într-un sătuc necunoscut de pe malul Nistrului. Acesta este momentul când Negru de Purcari a obținut prima sa medalie de aur la o expoziție internațională.

Un timp îndelungat vinurile de Purcari erau la fel de populare precum vinurile de Bordeaux sau Burgundia. Acestea erau servite la mesele țarului Nicolai al II-lea, ale regelui George al V-lea și ale Reginei Victoria a Marii Britanii. Vândute în Danemarca, Olanda, Suedia, Germania, Franța, vinurile de Purcari erau înalt apreciate și obțineau numeroase trofee.

 Consolidarea

O nouă eră în istoria Purcari începe în 1950, când vinificatorii moldoveni au restabilit tehnologia clasică de producere a celebrelor vinuri. Unul dintre marii profesioniști ai timpului Pimen Cupcea, a reconstituit rețeta legendarului vin Negru de Purcari, iar Ion Ungureanu a creat o nouă capodoperă – Purpuriu de Purcari.

În această perioadă, vinurile de Purcari capătă o popularitate imensă şi devin un simbol incontestabil al Republicii Moldova. 

 În prezent

În 2003, odată cu replantarea celor 250 ha de viţă de vie şi dotarea vinăriei cu cele mai performante utilaje, începe perioada modernă din istoria Château Purcari. Vinurile de Purcari încep să se exporte în peste 25 de ţări ale lumii, printre care SUA, Canada, Marea Britanie, Norvegia, Cehia, China, Polonia, Țările Baltice, devenind cartea de vizită a Republicii Moldova în străinătate.

În 2010, este lansat Alb de Purcari - o nouă creație în colecția vintage Purcari, care cucereşte experții internaționali şi este apreciat cu cele mai prestigioase trofee.

În 2012, colecţia de Purcari este completată cu vinul Purcari Icewine, obținut din struguri îngheţaţi de soiul Muscat Ottonel şi Traminer. Pentru merite deosebite în domeniul vinificaţiei şi promovării imaginii Moldovei peste hotarele ţării, Vinăria Purcari a devenit dublu deţinător al Grand Prix-ului în domeniul vitivinicol, decernat de Guvernul Republicii Moldova.

În 2013, când Purcari numără aproape două secole de la fondare, a fost lansată noua sa imagine. Schimbarea reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea vinăriei, fiind condiţionată de evoluţia intensă a acesteia din ultimii 10 ani. Podgoriile plantate în anul 2003-2004 au ajuns la maturitate, când calitatea strugurilor îşi atinge îndrăzneţ apogeul, iar vinul se manifestă în toată amploarea, devenind din ce în ce mai select.

Tocmai din acest motiv, readucerea în lumină a anului fondării vinăriei – 1827 – pune în evidenţă cele aproape două secole în care Purcari a reuşit nu doar să mențină standardele de calitate, dar şi valorile sale.

English

THE GENESIS

By the end of the twelfth century, Moldova’s wine industry had become a major sector of Southeastern Europe’s economy. While the whole region has favorable conditions for viniculture, specific areas are especially fertile for growing the most full-bodied grapes. The village of Purcari and the Agon Zograf Monastery vineyards lay at the heart of this special terroir.

Recognizing similarities in the soil and climate with the Bordeaux region, French settlers entered into partnerships with the monastery and began cultivating Purcari’s special vintages in the eighteenth century.

Several decades later, after the enterprise had become a profitable success, it was confirmed that Purcari vineyards are located at the same latitude as France’s famous wine region, and like Bordeaux, the soil rich was rich in rubidium (which is what gives both regions’ wines their intense purple color). As the region’s red wines developed their bouquets were able to attain comparable levels of intensity and complexity.

The foundation

In 1827, Emperor of Russia Nicholas I issued a special decree granting Purcari the status of the first specialized winery in Bessarabia. It was named in honor of one of the founders originating from Germany – Harmizone. Since then, the owners of Purcari have become Moldovan boyars (barons) Dancila and Clot, but also other Germans, Russians and French.

Two decades later, at the Agricultural Bessarabian Fair, Purcari received its first gold medal.

By 1878, the winery was being celebrated in a closed wine tasting at the Paris World Expo. French experts were impressed with a dry wine of an intense ruby color, being sure that it was a new Bordeaux wine. What a surprise when they found it had originated in a small village on the banks of the Dniester River. In such a way, the Negru de Purcari wine won its first gold medal at an international exhibition.

For a long time, Purcari wines were as popular as Bordeaux or Burgundy wines. The wine was served to Emperor Nicholas II as well as King George V and Queen Victoria of Great Britain. Sold in Denmark, Netherlands, Sweden, Germany and France, Purcari wines were highly appreciated and continued to win international acclaim.

The consolidation

Emerging from war, a new era in Purcari’s history started in 1950, when the Moldovan wine makers restored the classic production techniques of the famous wines. One of the greatest professionals of that time – Pimen Cupcea, reconstructed the legendary Negru de Purcari, while Ion Ungureanu created a new masterpiece – Purpuriu de Purcari.

Purcari wines once again achieved wide popularity, and became synonymous with the the Republic of Moldova.

Today

At the turn of the century, Château Purcari replanted 250 hectares of vineyards, and installed state-of-the-art technology at the winery. As Moldova’s most prestigious export, Purcari lead the nation’s international development by entering into over 25 markets including the US, Canada, UK, Norway, Czech Republic, China, Poland, and the Baltic countries.

In 2010, the company launched Alb de Purcari – a new vintage that has been garnering a number of international awards and recognitions.

By 2012, the Purcari collection boasted Icewine, derived from frozen Muscat Ottonel and Traminer grapes. For outstanding achievements in winemaking and promoting Moldova's image abroad, Purcari Winery became the owner of Grand Prix in wine making, awarded by the Republic of Moldova Government.

The last decade of Purcari’s almost two centuries has seen the winery reach its most advanced and complex stage of its development. With the vineyards planted in 2003 reaching maturity, the quality of the grapes has improved significantly. The Château is poised to once again compete for discerning palates around the world.