Purcari în parteneriat cu NASA, pentru vinurile certificate ZGOP- Gluma de 1 ApriliePURCARI MAKES PARTNERSHIP WITH NASA FOR ZGOP CERTIFIED WINES– APRIL 1st JOKE


Vinăria Purcari vă aduce la cunoștință poziția oficială a companiei, ca urmare a unei știri lansate de de agenția de presă Bloommberg, în privința parteneriatului cu agenția spațială RosKosmos. Vinăria Purcari își exprimă regretul față de încetarea colaborării cu o istorie de circa 55 de ani cu agenția rusă de explorare spațială RosKosmos. Deși livrările către RosKosmos nu au avut niciodată o pondere comercială importantă în structura de vânzări a companiei, am fost întotdeauna mândri că vinurile noastre sunt o sursă sigură de eritrocite pentru participanții la programele spațiale ale Federației Ruse. Negru de Purcari, ediția Gagarin, a fost o componentă stabilă în raționamentul cosmonauților sovietici din 1961, în baza unor formule avansate elaborate de cercetătorii de la Institutul Național de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM.

Gama de vinuri Purcari, care poartă autentificarea oficială ZGOP (Zero Gravity Optimized Products) – este produsă și împachetată conform unei tehnologii speciale, cosmodinamice, pentru a rezista unui mediu cu gravitație zero. Vinurile de Purcari reprezintă și sursa principală de eritrocite (globule roșii) și, prin urmare, de hemoglobină a cosmonauților, ce reduce riscul anemiei în spațiu.

În același timp, Vinăria Purcari este onorată de testul pilot lansat în parteneriat cu NASA, pentru livrarea vinurilor ZGOP către această agenție. 

NASA și-a exprimat interesul în colaborarea cu vinăria din Moldova, datorită experienței de peste 50 de ani pe care aceasta o are în producerea nutriției certificate ZOGP. Institutul moldovenesc de Microbiologie și Biotehnologie conduce unul dintre cele mai vechi programe de elaborare a produselor alimentare spațiale, lansate în 1960, cu un an mai devreme de primul zbor uman pe orbită.

English

Purcari Winery is presenting its official position towards the news launched by Bloomberg about the partnership with the space agency Roskosmos. Purcari regrets the end of the collaboration with a history older than 55 years with the Russian agency of space exploration  Roskosmos. Although the deliveries to Roskosmos never had an important commercial share for the sales department, we have always been proud that our wines are a reliable source of erythrocytes for the participants of Russian space programs. Negru de Purcari, the  Gagarin edition, was a stable component in the nutrition program of soviet cosmonauts in 1961, based on advanced formula developed by researchers at the National Institute of Microbiology and Biotechnology of the Science Academy of Moldova.

The range of Purcari wines, officially authenticated ZGOP (Zero Gravity Optimized Products) – is produced and packed according to a special cosmo-dynamic technology, in order to withstand zero-gravity environment. In addition, Purcari wines represent the main source of erythrocytes (red blood cells) and therefore the astronauts hemoglobin, that reduces the risk of anemia in space.

Meanwhile, Purcari is honoured to test a pilot project launched in partnership with NASA for delivering the ZGOP wine to this agency. 

NASA has expressed interest in working with the Moldovan winery, thanks to the experience of over 50 years of producing certified ZOGP nutrition. Moldovan Institute of Microbiology and Biotechnology runs one of the oldest programs of space food preparation, launched in 1960, one year earlier than the first human space flight.